การอบรม หัวข้อ “ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง”

 

กานต์ เหมสมิติ และจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนทพร เสาธงทอง ถ่ายภาพหมู่กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ “ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง"  เมื่อ 2 กันยายน 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย