สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรมนางสาวอารี  นักเพียร สมาชิกสมาคมฯ(สังกัดหนังสือพิมพ์แนวหน้า)


7 กันยายน 2561     นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   มอบสินไหมมรณกรรมของ  นางสาวอารี  นักเพียร สมาชิกสมาคมฯ(สังกัดหนังสือพิมพ์แนวหน้า)  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่ผู้รับประโยชน์ นายห้าวหาญ เอี่ยมสะอาด น้องชายของผู้เสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  ไว้กับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)