อบรมการถ่ายทอดสดออนไลน์-วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องอิศรา อมันตกุล

อบรมการถ่ายทอดสดออนไลน์

โดย คุณยุทธนา จันทวงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  เวลา 9.00-16.00 น. ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียนทุกท่านที่จะเข้าอบรมหลักสูตร อบรมการถ่ายทอดสดออนไลน์

เนื่องจากวิทยากรแจ้งมาว่าให้แต่ละท่านเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย จึงขอให้ทุกท่านที่มีคอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูปเตรียมมาด้วย (ถ้ามี) แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ครับ   

และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฟซบุ๊คกลุ่ม TJA Training BMC เนื่องจากจะมีการแจกเอกสารการอบรมในกลุ่มดังกล่าว

https://www.facebook.com/groups/2141814739367104/

หมายเหตุ สมาคมฯได้จัดเตรียมอาหารว่างเช้า-บ่ายและอาหารกลางวันให้สำหรับทุกท่าน

กรุณายืนยันกลับทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com เพื่อสมาคมจะได้จัดเตรียมเอกสารและอาหารได้เหมาะสมต่อไป

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 กนกลักษณ์  ธนรักษ์กิตติโชติ ช่อง 7
2 กษม จักรเครือ โพสต์ทูเดย์
3 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี
4 ขนิษฐา ต.ตระกูล บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 ขวัญชัย  พลเยี่ยม บ้านเมืองออนไลน์
6 เครือมาศ พรมสา บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
7 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ มติชน(เทคโนโลยีชาวบ้าน)
8 จิระดา พันรูปท้าว โพสต์ทูเดย์
9 จิราภรณ์ ภักดีศรี ช่อง 9 MCOT HD
10 จีรพงษ์​ ประเสริฐพลกรัง ฐานเศรษฐกิจ
11 เฉลิมศักดิ์ บุญประคอง บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวี
12 ชุมพล  แก้วแจ่ม สยามรัฐ
13 ณัฏฐ์ชญามนต์  ดินรมรัมย์ นิตยสารไม่ลองไม่รู้
14 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง สำนักข่าวอิศรา
15 ดวงพร มะโนแจ่ม ฟรีแลนซ์
16 ดารณา จูฑะศรี มาลัยธรรม Bangkok Post
17 ดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ
18 ดิษนีย์ นาคเจริญ ประชาชาติธุรกิจ
19 ตัญญพงศ์  ปรัชญา นสพ.ไทยรัฐ
20 ติยากรณ์ วงศ์เลิศวาทิก Adapt Creation
21 ถวัลย์ ไชยรัตน์ บมจ.อสมท
22 ทรงพันธ์ุ พูุดจินดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย
23 เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
24 ธนกร นุกูลโรจน์ สถาบันอิศรา
25 ธนาธิพชร วรรณศิลป์ Website:isnhotnews
26 ธนิตา  อิสรา ผู้จัดการ
27 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์
28 ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ ม.สยาม
29 นก​ แฝงฤทธิ์​ หนัง​สือพิมพ์​ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​
30 นพดล  อริยานุวัฒน์ ไทยทีวีสีช่อง3
31 นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 8
32 นฤมล พุกยม ฟ้าวันใหม่
33 นันท์นภัส ราชเจริญ นิตยสารเกษตรวาไรตี้ รู้แล้วรวย
34 นิรมล ประสารสุข สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
35 บุรอร ชุ่มชื่น จส100
36 ประเสริฐ  ขวัญมา ฐานเศรษฐกิจ
37 ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
38 ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น ไทยพีบีเอส
39 ปัญญา อินลา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
40 พรเพ็ญ เลิศสกุล Eduzones
41 พรเลิศ  ยนตร์ศักดิ์สกุล Page facebook=ขอด-เกล็ด-ข่าว
42 พสิษฐ์ คงคุณากรกุล GMM25
43 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
44 พุฒิพัฒน์ สถิตภัคพงศ์ บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
45 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ เครือเนชั่น นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
46 ฟาริดา เอเอสทีวี ผู้จัดการ
47 ภัทร ภมะราภา บมจ. อสมท
48 ภัทราพร โพธิ์ทองสุข สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
49 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ข่าวสด
50 ภีระ  ไกรแสงศรี Ujunctionnews.com
51 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ FM97
52 มนธีร์ กรกำแหง นิตยสารรักษ์เกษตร
53 เมทินี โรจนสกุล Sp Global
54 เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล Bangkok Post
55 เยาวเรศ  สุทธะพินทุ ททบ.5
56 รสวรรณ หงษ์สุวรรณ กองทุนพัฒนาสิ่อฯ /นักเขียน-ช่างภาพ
57 รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล บมจ.อสมท
58 ราเชน นาคพงศ์ สื่อมวลชนฯอิสระ
59 ลักษณ์สุดา รักษากิจ สำนักข่าวไทย
60 วรางคณา ศรสินสกุลจิตร หนังสือพิมพ์ดีดีโพสต์นิวส์
61 วราภรณ์ ผูกพันธ์ โพสต์ทูเดย์
62 วิเชียร วงษ์ชมภู Tcnn
63 วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews
64 ศรา​วุฒิ​ ชีว​นันทพร​ หนัง​สือพิมพ์​ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​
65 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเมาท์เมามันส์โพสต์ /นสพ.สยามพอเพียง จ.ระยอง
66 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ วิทยุซีไทม์มีเดีย
67 ศุภิสรา ชินอัครพงศ์ Eduzones
68 สมนึก จันทร์เฉิด หนังสือพิมพ์ ดีดี โพสต์ นิวส์
69 สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ Biztosuccess.com
70 สุขกมล จันจร ฟรีแลนซ์
71 สุจิต เมืองสุข มติชน (เทคโนโลยีชาวบ้าน)
72 สุพรรณิกา เข็มเพ็ชร เดลินิวส์
73 หนึ่งฤทัย แพรสีทอง นิตยสารรักษ์เกษตร/ชมรมสื่อเกษตรดิจิทัล
74 อนันต์ ศิลปี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24
75 อภินันท์ บุญเรืองพะเนา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
76 อัญชลี จิตติวิชกุล บริษัท ผู้จัดการ จำกัด
77 อำนวย    จันทะริส บลูสกาย แชนแนล
78 อุดม บริบาลบุรีภัณฑ์ ร้านไปรษณีย์ไทย พุทธมณฑลสาย 5
79 ไอณัฐชา  อมรรัตนสีห์ สภาการหนังสือพิมพ์