สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานและหลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานและหลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง

 

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  จะจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน จำนวน 2  หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรพื้นฐาน เน้นการอ่าน พูด เรียนทุกบ่ายวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.  และ 2. หลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง สำหรับผู้มีพื้นฐาน   เรียนทุกเช้าวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยทั้งสองหลักสูตรจะเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  ณ ห้องเรียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพ (หลัง อ.ส.ม.ท.)

สำหรับสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนต้องโอนเงินมัดจำ 2,000 บาท  เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 073-211315-3 โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 12 ใน 15 ครั้ง  หรือทำข้อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด

 

ลงชื่อสมัครด่วนได้ที่ คุณปนัดดา เหล่าชูวงศ์ โทร. 02-668-9422 โทร. 086-559-2522  หรือที่  www.tja.or.th

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สื่อมวลชน และคณะทำงานของสมาคมนักข่าวฯ

เข้าอบรมหลักสูตรการเรียนภาษาจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพ

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  จะจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้ จำนวน 2  ระดับ ดังนี้

1.หลักสูตรพื้นฐาน เน้นการอ่าน พูด เรียนทุกบ่ายวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.  เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561   ณ ห้องเรียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพ (หลัง อ.ส.ม.ท.)  รับไม่เกิน 20 คน

ลงทะเบียนสมัคร http://bit.ly/2NGXdg3

 

2. หลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง สำหรับผู้มีพื้นฐาน   เรียนทุกเช้าวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  ณ ห้องเรียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ (หลัง อ.ส.ม.ท.)  รับไม่เกิน 10 คน  (เรียนร่วมกับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว)

ลงทะเบียนสมัคร http://bit.ly/2x7jCtz

 

หมายเหตุ :  ผู้ประสงค์เรียนทั้งสองหลักสูตร  ต้องโอนเงินมัดจำ 2,000 บาท  เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 073-211315-3 โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 12 ใน 15 ครั้ง  หรือทำข้อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด

 

ลงชื่อสมัครด่วนได้ที่       คุณปนัดดา เหล่าชูวงศ์ โทร. 02-668-9422 โทร. 086-559-2522 หรือลงทะเบียนที่ www.tja.or.th