ส.นักข่าวจัดอบรมขายออนไลน์ให้กับสื่อมวลชน

ส.นักข่าวจัดอบรมขายออนไลน์ให้กับสื่อมวลชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “การขายออนไลน์” โดย มีนายปฏิภาณ เพ็ชร์จุล เจ้าหน้าที่ Online Marketing บริษัทพีเอ็มจี คอปอร์เรชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับสื่อมวลชน สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจกว่า 40 คน เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมเป็นการให้ความรู้โดยละเอียดทุกขั้นตอนในการขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุค ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนสร้างแฟนเพจ จนถึงขั้นตอนการหากลุ่มลูกค้าและซื้อโฆษณา

โดยภายหลังการอบรม นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมนักข่าวฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับวิทยากรและถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

สำหรับวันอาทิตย์ที่16กันยายน 2561 จะเป็นการอบรมการถ่ายทอดสอดออนไลน์ โดย คุณยุทธนา จันทวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด  บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด