เชิญส่งบุคลากรข่าวร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว”

เชิญร่วมอบรม การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว” 27ต.ค.นี้

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลน้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.net จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ” และศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

 

จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวน 40 คน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคมนี้

หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ลิ้งค์ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่


โดยหลักการและเหตุผลของโครงการนี้  เนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในโลกใบนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งประเทศไทยด้วยที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง ทั้งน้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากใครได้รับผลกระทบ สื่อมวลชนนอกจากจะมีหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปรายงานข่าวความเสียหายให้หน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่างๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในบริการสาธารณะ คือ การรายงานข่าวเพื่อแจ้งเตือน ให้ประชาชนให้รับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งมาถึงสื่อมวลชนทุกสำนักตลอดทั้งวันผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ Line Twitter และเว็บไซต์ หากสื่อมวลชนนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการรายงานข่าวได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ ก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ได้เฝ้าระวัง เตรียมตัว เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะหนักให้เบาลงได้

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

-ร่าง-กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว

“ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ”

และศึกษาดูงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม
2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เวลา

รายละเอียด

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

● ชมวีดีทัศน์แนะนำ สสนก.

● กล่าวต้อนรับ
โดย ดร. สุทัศน์  วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก.

● กล่าวแนะนำและแจ้งวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงาน

โดย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00 –11.00 น.

บรรยาย : เรียนรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
โดยวิทยากร สสนก.

11.00 – 12.00 น.

รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของ สสนก.

● จุดที่ 1 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดปฐมฤกษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
สำหรับทรงงานบนเว็บไซต์ weather901

● จุดที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

● จุดที่ 3 ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

บรรยาย : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสาธิตการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ (http://daily-report.onwr.go.th และ Thai Water Mobile Application)

โดย วิทยากร สสนก.

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.

แบ่งกลุ่มนำเสนอและทดลองรายงานข่าว

โดย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

15.45 – 16.30 น.

แชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น /จบการอบรม