ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีโครงการรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง จะจัดรณรงค์ระดับชาติในเช้าวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๒  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ด้านหน้าสวนลุมพินี)ว่า ขณะนี้ได้รับการตอบรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมในโครงการรณรงค์ เช่น กรุงเทพมหานคร ในเช้าวันดังกล่าวจะให้ข้าราชการร่วมทำกิจกรรมที่ลานคนเมือง และที่บริเวณที่หน้าทำการเขตทุกเขตของกทม.จะมีการร้องเพลงและโบกธงชาติไทย  สำหรับภาคเอกชน เช่น บริษัทไทยเบฟ เวอเรท จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือซีพี ธนาคารกรุงเทพ และอีกหลายบริษัทในย่านถนนสีลม ก็ได้ตอบรับเข้าร่วมด้วย

นายประดิษฐ์กล่าวว่า นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา จะนำรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา จำนวนหนึ่ง ไปร่วมรณรงค์ในวันดังกล่าว โดยงานจะเริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. มีการร่วมพลขบวนในโครงการที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นพิธีกรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก่อนที่จะเชิญตัวแทนกล่าวนำคำปฎิญญา ต่อด้วยเชิญศิลปินชั้นนำจากค่ายเพลงต่างๆ นำโดยแอ๊ด คาราบาว และแกนนำของโครงการ นำร้องเพลง “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ซึ่งแต่งขึ้นโดยแอ๊ด คาราบาว สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ก่อนที่ขบวนจะเดินณรงค์ไปตามถนนสีลมจนถึงธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ในงานดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

นายประดิษฐ์กล่าวอีกว่า สำหรับในวันพุธ ๖ พ.ค. ๒๕๕๒ โครงการนี้ยังจะมีการเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยจะเชิญชวนขอให้สื่อมวลชน ประจำทำเนียบรัฐบาล และประจำรัฐสภา ร่วมกันสวมเสื้อหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

๑. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)             ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๓. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                ๔.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                ๖. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๗. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย              ๘. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

๙. สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย                            ๑๐. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

๑๑.เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง                 ๑๒. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

๑๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

๑๔. กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง                         ๑๕. คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕

๑๖. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย                                      ๑๗. ชมรมแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชน

๑๘. เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่อย่าใช้ความรุนแรง ๑๙. สถาบันพระปกเกล้า

๒๐. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ๒๑. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า และสันติภาพ