5ตค52-วอนสื่อหยุดถามการเมือง: สัญญาณเล็กๆ ในรายการคุยข่าว?

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:50:46 น.  มติชนออนไลน์


วอนสื่อหยุดถามการเมือง: สัญญาณเล็กๆ ในรายการคุยข่าว?

โดย ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการประจำโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

“88 % คือเห็นด้วย และ 12 % คือ ไม่เห็นด้วย” เป็นตัวเลขไม่เป็นทางการที่สำรวจความคิดเห็นผู้ชมรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ ต่อคำถามว่า “นายกฯ วอนสื่อหยุดถามเรื่องการเมือง ท่านเห็นด้วยหรือไม่?”