ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่ ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”

ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่  ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่า  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่  ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร” มีนายวิบูลย์  คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร และจะมีการเสวนาในหัวข้อเดียวกัน   

วิทยากรประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส นักวิจัยอาวุโส สถาบันความมั่นคงนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยนายหลูย์ เจี้ยน  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน

การจัดปาฐกถาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย  

จะจัดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟังกรุณา  ลงทะเบียนที่เข้าร่วมงาน คลิกที่นี่