เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ฯพณฯ พิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย นำโดยนายมงคล บางประภา อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฐานะหัวหน้าคณะ ในโอกาสมาเยือนปักกิ่ง ชิงเต่า ระหว่างวันที่ 20 - 26 ต.ค. ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างสมาคมนักข่าวจีนและสมาคมนักข่าวฯไทย โดยการรับรองอาหารกลางวันและร่วมพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับความสัมพันธ์ไทย-จีน อาทิ เศรษฐกิจ การเงิน รวมถึงเรื่องวัฒนธรรมของการดำรงชีวิตของประชากรชาวจีน