พิธีปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

นายปราเมศ เหล็กเพชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  และนายจาง โป รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ  กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 3 เมื่อ 28 ตุลาคม  2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ  กรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ  กรุงเทพมหานคร มีสื่อมวลชนที่จบหลักสูตรจำนวน 9 คน ได้แก่ 1.นางสาววรภรณ์ กันยาเฮง (สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.) 2. นายชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ (หนังสือพิมพ์หัวหินสาร) 3.นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง (นิตยสารแท็ป) 4.นางสาวสิริพร พานทองถาวร (หนังสือพิมพ์แนวหน้า) 5. นางสาวกิรณา อินทร์ชญาณ์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 6. นายมงคล บางประภา (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) 7.นางสาวกมณภัค มณีทิพย์สกุล (สื่อมวลชนอิสระ) 8. นางสาวสายชล เกียรติกังวานไกล (สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.) 9.นางสาววรรณวิไล  ยาปัน (สถานีโทรทัศน์ช่อง 8)

โดยมีนางสาววราภรณ์ กันยาเฮง จากสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ได้คะแนนจากการสอบเต็ม 100 คะแนน