ส.นักข่าวจับมือสสนก.อบรมนักข่าวดูแผนที่น้ำ-อากาศ หวังใช้ข้อมูลรายงานข่าวภัยพิบัติแม่นยำขึ้น

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพน้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ และเว็บไซต์ Thaiwater.net จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ” โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวต้อนรับว่า ขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่สละเวลามาหาความรู้รวมทั้งให้ข้อวิจารณ์สสนก.เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนอย่างถูกต้อง

ด้านนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การเข้าศึกษาดูงานในวันนี้ วัตถุประสงค์เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ หรือ เซฟตี้เทรนนิ่งครั้งล่าสุดที่ผ่าน จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป การรายงานข่าวข้อมูลมีความจำเป็นมาก ข้อมูลข้อเท็จจริง และความเข้าใจมีความสำคัญมากในการจัดการข่าวลวงเพราะข่าวลวง(Fake news) สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน ดังนั้น นักข่าวจะรายงานข่าวอย่างไรไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน และการประเมิน การตรวจสอบข่าวก่อนการนำเสนอข่าว  เวลาเกิดภัยพิบัติในต่างประเทศ สื่อมวลชนของไทยจะอาศัยข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อมูลน้อยมาก

"ดังนั้นนักข่าวอาจจะขอสนับสนุนข้อมูลจากสสนก.ก่อนหรือมาใช้ประกอบการนำเสนอข่าว ซึ่งการอบรมในวันนี้นักข่าวของไทยจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมในการขอสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการรายงานข่าวโดยตรง"

สำหรับบรรยากาศในการอบรมสื่อมวลชนที่เข้าอบรมต่างให้ความสนใจกับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งได้เรียนรู้จักองค์ประกอบหลายส่วนในการนำข้อมูลไปใช้รายงานข่าวที่ถูกต้อง อาทิ ต้องรู้จักภูมิศาสตร์ ฤดูกาล แผนที่อากาศ ที่ต้องแยกให้ออกระหว่าง ความกดอากาศสูง(H) กับหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) แผนที่เส้นทางพายุ พร้อมกับรู้จักข้อมูลเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลพยากรณ์และการคาดการณ์ฝน

พร้อมกันนี้สสนก.ยังเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ ระบบและอุปกรณ์ในการทำงานภายในสสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม  2551 เพื่อวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจข้อมูลสถานการณ์อากาศและน้ำ ติดตามได้ที่ www.thaiwater.net และ แอปพลิเคชั่น thaiwater หรือ คลังข้อมูลน้ำ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์และ iOS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

(สามารถดาวโหลดสรุปเนื้อหาการอบรมได้ที่นี้)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@