ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน”

 

รายชื่อสื่อมวลชน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บมจ. ซีพี ออลล์
หลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน”
วันเสาร์ที่ 17 พย. 2561 (08.30-16.00 น.) ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์  จำกัด วิภาวดี 62

 

ลำดับ ชื่อ  -  นามสกุล สังกัด
1 aun jank ouh el conservatorio de la musica y la danza
2 กรรณิการ์. ภมรพล เพื่อนสื่อมวลชน
3 กัมปนาท ละออง เนชั่น
4 เกริก BlueskyChannel
5 จงกล จันทรสมัย ผู้สื่อข่าว รายการทีวี ททบ.5
6 จุฑานันทน์ บุญทราหาญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
7 ชาติ พัฒนกุลการกิจ ช่อง ทรูโฟร์ยู 24
8 ชิงชัย รุ่งละโภ สำนักข่าว บ้านเมืองออนไลน์
9 ณฏฐดรณ์ พูนสวัสดิ์ ไทยพีบีเอส
10 ณัฐพร รุจิวรรณ์ บ้านเมืองออนไลน์
11 ณิชาภัทร อินทรกล่อม PPTV
12 ดวงกมล กูณฑ์กันทรากร อดีตนักข่าวนสพ.ผู้จัดการ360องศา
13 ดวงกมล แสงจันทร์ ช่อง 9
14 ดวงพร มะโนแจ่ม อดีตนักข่าวสปริงนิวส์
15 ดาวี ไชยคีรี สำนักข่าวไทย
16 ทรงพันธุ์  พุกจินดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตร
17 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
18 นฤมล Fm101
19 บวร แนวฤทธิกุล PPTV
20 บุษยา สำนักข่าวไทย
21 ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
22 ปวเรศน์สุขไพบูลย์ หนังสือพิมพ์Nikkanthaibusinesss
23 ปัญญา อินสอาดผล อสมท.
24 ปารณีย์ จันทรกุล ไทยพีบีเอส
25 ผ่องพันธุ์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สำนักข่าวอิศรา
26 พรนภัส ตะปะสา พีพีทีวี
27 พัชร์สิตา พงษ์โกศล ช่อง 8
28 พัชรินทร์ ธรรมรส หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
29 พิมพ์นารา ประดับวิทย์ นักข่าวอิสระ
30 เพ็ญพร พิพัฒโนทัย สำนักข่าวไทย
31 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
32 ภัชศุ ฐิตะรภัส PPTVHD 36
33 ภัทราพร โพธิ์ทองสุข TJA
34 ภิชชเดช ม่านสอาดพุฒิกุล หนังสือพิมพ์เสียงใต้
35 มณสิการ รามจันทร์ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย/เวบไซต์ชี้ชัดเจาะลึก
36 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ Fm.97
37 มนัสวี มนัสวี ธนวิจิตรพันธ์ อดีตนักข่าว สวพ.91/ฟรีแลนซ์
38 มาตุภูมิ มุสลิมีน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
39 รักชนก. กางมันต์ สถานีวิทยุ สวพ.91
40 วัลลภา  เสนาะจิตต์ บริษัท ผู้จัดการ 360
41 ศลิล  ศักดิ์ณรงค์ Freelancer
42 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเม้าท์เมามัน
43 ศิวพร ส่องสว่าง Exclusive Star
44 ศิวัตรา สิงห์ทอง Exclusive star
45 สมฤดี   ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี
46 สาธิกา ภมรพล เพื่อนสื่อมวลชน
47 สุทธีวรรณ ถิตย์ผาด exclusive star
48 สุพัฒนา บุญธรรม สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
49 สุรพัศ  จารุมณี ไทยรัฐทีวี
50 อนันต์ Tv24
51 อรทัย ทองเจริญ เนชั่น ทีวี
52 อัจฉรา พุทธาสมศรี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
53 อำนวย.  จันทะริส ฟ้าวันใหม่ แชนแนล(bluesky channel)

 

 

แผนที่