“บางกอกแอร์เวย์ส” สนับสนุนโครงการความสัมพันธ์สื่อมวลชน “ไทย – กัมพูชา” “นายกสมาคมนักข่าวฯ” นำคณะเยือน “พนมเปญ – เสียมเรียบ” 7- 11 พ.ย. นี้

“บางกอกแอร์เวย์ส” สนับสนุนโครงการความสัมพันธ์สื่อมวลชน “ไทย – กัมพูชา”
“นายกสมาคมนักข่าวฯ” นำคณะเยือน “พนมเปญ – เสียมเรียบ” 7- 11 พ.ย. นี้


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ  และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน พร้อมคณะจำนวน 8 คน ได้ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยเครื่องบินของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 927 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalist)

สำหรับสมาคมนักข่าวฯ และสมาคมนักข่าวกัมพูชา เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของทั้งประเทศ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ และมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคี ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ เช่นการจัดอบรมภาษาเขมรให้สื่อมวลชนไทย การจัดอบรมภาษาไทยให้สื่อมวลชนกัมพูชา การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนกันเป็นประจำทุกปี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และตรวจสอบข่าวสารข้อเท็จจริงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งสมาคมฯ นักข่าวกัมพูชา ได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 8 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยการผลักดันของสมาคมนักข่าวฯ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ  

ทั้งนี้ การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ของคณะสมาคมนักข่าวฯ ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันหารือถึงการยกระดับความสัมพันธ์ และความร่วมมือต่อกัน ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสังคม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในฐานะที่สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน โดยในโอกาสนี้จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ฉบับใหม่ โดยผู้นำทั้งสององค์กรด้วย

นอกจากนี้ คณะมีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะ นายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทอง ขุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา และ ฯพณฯ เขียว กันหะริด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเสียมเรียบ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายนนี้