คณะเยี่ยมชมบริษัท P.P.M ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาส่งออกรายเดียวของกัมพูชา และบริษัทConfirel ซึ่งผลิตผลิจภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาตโนด

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และคณะเยี่ยมชมบริษัท P.P.M ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาส่งออกรายเดียวของกัมพูชา และบริษัทConfirel ซึ่งผลิตผลิจภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาตโนด ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา