นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยี่ยมชม “ซอมโบเปร็ยกุก”

นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยี่ยมชม “ซอมโบเปร็ยกุก”

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (Confederation of Thai Journalists) นำคณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมชมซอมโบเปร็ยกุก (SOMBOR PREIKUK TEMPLE SITE) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา

สำหรับชื่อสถานที่แห่งนี้แปลว่า ที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และวัด (ซอมโบ – อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วย, เปรย – ต้านไม้ และกุก – วัด) เป็นราชธานีเก่าของอาณาจักรเจนฬะ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 7 มีความเก่าแก่กว่านครวัด และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์กร UNESCO แล้ว