คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยกำปงเชอเตียล

คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมวิทยาลัยกำปงเชอเตียล

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (Confederation of Thai Journalists) นำคณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยกำปงเชอเตียล ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้าง และดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะสายอาชีพให้แก่เยาวชนกัมพูชา บนพื้นที่กว่า 100 ไร่  ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 1 พันคน มีบุคลากรครู ราว 120 คน โดยสมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วถึง 4 ครั้ง และทุกๆ ปี จะมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศไทยด้วย