ส.นักข่าวฯจับมือ DTAC อบรม Data Journalism ครั้งแรกในไทย ยกระดับสื่อมืออาชีพทำข่าวข้อมูลเชิงลึกอย่างมีคุณภาพ

ส.นักข่าวฯจับมือ DTAC อบรม Data Journalism ครั้งแรกในไทย ยกระดับสื่อมืออาชีพทำข่าวข้อมูลเชิงลึกอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 25-27 มกราคม 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)” ที่ศูนย์ฝึกอบรมดีแทคอาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 25 คน จากจำนวนผู้สมัครเกือบ 100 คน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดการอบรมว่า เทรนด์ของสื่อมวลชนในการเป็นนักข่าวข้อมูลเชิงลึก Data Journalism กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก สื่อมวลชนหลายประเทศพัฒนาสื่อมวลชนให้สามารถทำข่าวโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น บางประเทศทำงานแบบ Data Journalism จนเรื่องปกติ เพราะการทำข่าวเชิงข้อมูลสามารถตอบคำถามบางเรื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่สำหรับสื่อมวลชนไทยถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่ ก็ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน แต่ปัญหาคือ เรื่องของความรู้ เทคนิค การใช้เครื่องมือ ซอฟแวร์ เป็นอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้นการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้เรียนรู้และทดลองทำข่าวเชิงข้อมูล

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

“การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรม Data Journalism  แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย ที่ไม่ใช่แค่การบรรยายวันเดียวจบ แต่เป็นการเรียนรู้ และลงมือทำจริงเป็นการยกระดับเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสื่อมวลชนมืออาชีพกับคนที่อยากเป็นสื่อมวลชนที่เปิดแฟนเพจเสนอเรื่องดราม่าทั่วไป และในอนาคตหากจะสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปจะต้องเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชน Data Journalism ทั้งในประเทศกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน”

ด้านคุณอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC กล่าวถึงเหตุผลในการสนับสนุนโครงการนี้ว่า สำหรับ DATC คิดว่า Digital Disruption หรือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล คือโอกาสในการทำงานเสมอ ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้เกิดข้อมูล(DATA) ที่ช่วยให้สื่อมวลชนมีโอกาสในการนำข้อมูลมาใช้ได้มากขึ้น โดยการนำข้อมูลมาร้อยเรียงและนำเสนอแบบ visualization ที่หลากหลายทำให้ผู้เสพข่าวมีความเข้าใจข้อมูลง่ายขึ้น ซึ่งนักสื่อสารยุคใหม่ควรเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ดังนั้น DTAC จึงให้การสนับสนุนพร้อมกับร่วมจัดทำหลักสูตรกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จนเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา และเชื่อว่าหากครั้งนี้สำเร็จด้วยดีอาจจะมีการอบรมครั้งต่อไปตามมา

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ DATC และวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับสื่อมวลชน ประกอบด้วย อาจารย์เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism และ อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่บรรยายหลักคิดพื้นฐานและกระบวนการทำงานของ Data Journalism  หัวข้อ แรงบันดาลใจกรณีศึกษา Panama Papers จาก คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณไกลก้อง ไวทยการ หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย เทคนิคการดึงความหมายจากข้อมูล จาก ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติให้สนุกด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลบริษัท เซอร์ทิส จำกัด หัวข้อ “สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0” จากอาจารย์ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และ “ถอดรหัส ‘หวย...ใครรวย?’ ด้วย Data Science จากดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ

บรรยากาศ การอบรม Data Journalism

บรรยากาศ การอบรม Data Journalism

 

ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง (นั่งขวา) นักวิจัย/ ผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) หัวข้อ แรงบันดาลใจกรณีศึกษา Panama Papers

อ.เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism

อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้สอนรายวิชา Data Journalism

คุณไกลก้อง ไวทยการ หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย

เทคนิคการดึงความหมายจากข้อมูล จาก ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติให้สนุกด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลบริษัท เซอร์ทิส จำกัด

“สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0” จากอาจารย์ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

“ถอดรหัส ‘หวย...ใครรวย?’ ด้วย Data Science จาก ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ