9ตค52-ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9 ต.ค.52) 3 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ที่อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช.