ข่าวโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-เมียนมา

 

นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและรองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นำคณะสื่อมวลชน เดินทางเยือนสหภาพเมียนมา ตามคำเชิญของ Myanmar Journalists  Association ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นคณะที่ 2 ของโครงการฯ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้รับความสนับสนุนจากเครือเอสซีจี  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินไทยแอร์เอเซีย  

คณะผู้แทนสื่อมวลชนจำนวน 5 คนประกอบด้วย 1. นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและรองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (หัวหน้าคณะ) 2.นายสมศักดิ์ ศรีกำเนิด กรรมการบริหาร สมาคมฯและบรรณาธิการข่าวอาชญากรรมและภูมิภาค  เวบไซต์บ้านเมือง 3. นายชุมพล แก้วแจ่ม กรรมการบริหาร สมาคมฯและรองบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ  เวบไซต์สยามรัฐ 4.นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯและผู้สื่อข่าวอาวุโส ไทยรัฐทีวี และ 5. นางปนัดดา เหล่าชูวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส  สมาคมฯ