สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “TJA 64th Anniversary” วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กทม.

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  64th Anniversary”

วันอังคารที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กทม.

๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียน

๑๗.๓๐ น.           ดนตรี

๑๘.๐๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๐๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๑๐ น.           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๒๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

๑๙.๐๐ น.           ปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

๑๙.๔๐ น.           พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. รางวัล ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๒๐.๒๐ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๐๕ น.

พิธีกร                            คุณสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี