ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2561

ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2561

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายก สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล"อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล โดยเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

คณะกรรมการตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด  13 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 7  ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ข่าว ดังนี้  1.ข่าวเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าวกำราบ”ธุรกิจนักบุญ” วัดใจรัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม? โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3. ข่าวเจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน 4. ข่าวฉีกจีวรพระเถระผู้ใหญ่ เขมือบงบปริยัติธรรมโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ข่าวเปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช.ช่วย SME โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล มีจำนวน 42 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “กลิ้งไม่เป็นท่า ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ภาพ “ลุ้นกันสุด ๆ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  3.ภาพ “ล็อกคาโรงพัก” โดยนายปัญญพัฒน์  เข็มราช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา 4.ภาพ “รอดปฏิหาริย์ ” โดย สุรีย์ฉาย ราชศิริ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  และ 5.ภาพ “ผ้าขาวม้ามัดใจ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุลหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ซึ่งตรงกับวันนักข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-668-9422

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย