สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัด งานดินเนอร์ทอล์ค

“เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ “เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก” โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัด งานดินเนอร์ทอล์ค เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม กิจกรรมในงานนอกจากการประกาศผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ อาทิ รางวัลอิศรา อมันตกุล รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลข่าวไอทีพีซี   แล้วยังมีการจัดการปาฐกถาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)    และ“เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก” โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยจะจัด ในวันอังคารที่ 5  มีนาคม 2562  ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนมาแกรนด์

 

 

 

(ดาวโหลดไฟล์ใหญ่)