คณะสื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๓

กานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๓ แล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์