ส.นักข่าว ตั้ง “เครือข่ายนักข่าวเพื่อสังคม”

ส.นักข่าว ตั้ง “เครือข่ายนักข่าวเพื่อสังคม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีความห่วงใยพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของธุรกิจสื่อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัว จึงได้จัดตั้ง “เครือข่ายนักข่าวเพื่อสังคม” เพื่อศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ผู้ที่ต้องการหางาน ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพสื่อ โดยมีอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียน และส่งตัวอย่างผลงาน มาได้ที่ tjareporter@gmail.com
ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะได้ประสานงานกับท่าน ตามแต่จะเห็นสมควร ตามช่องทางที่ระบุไว้ในใบสมัครลิงค์ลงทะเบียนสมัครเข้าเครือข่ายนักข่าวเพื่อสังคม