ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2561

เรียน หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2561

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนแกรนด์  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2561  มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 13 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7  ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ข่าว ดังนี้  1.ข่าวเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าวกำราบ”ธุรกิจนักบุญ” วัดใจรัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม? โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3. ข่าวเจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน 4. ข่าวฉีกจีวรพระเถระผู้ใหญ่ เขมือบงบปริยัติธรรมโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ข่าวเปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช.ช่วย SME โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2561 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าว “เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “กำราบ”ธุรกิจนักบุญ” วัดใจรัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม?” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และข่าว “เจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล มีจำนวน 42 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ  ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “กลิ้งไม่เป็นท่า ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ภาพ “ลุ้นกันสุด ๆ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  3.ภาพ “ล็อกคาโรงพัก” โดยนายปัญญพัฒน์  เข็มราช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา 4.ภาพ “รอดปฏิหาริย์ ” โดย นายสุรีย์ฉาย ราชศิริ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  และ 5.ภาพ “ผ้าขาวม้ามัดใจ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2561 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “ล็อกคาโรงพัก” โดยนายปัญญพัฒน์  เข็มราช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา  ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “กลิ้งไม่เป็นท่า” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และภาพ “รอดปฏิหาริย์” โดยนายสุรีย์ฉาย ราชศิริ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ลุ้นกันสุด ๆ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  และ ภาพ “ผ้าขาวม้ามัดใจ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยนี้นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าว “ล้มแก๊งค์ค้าพะยูง จากมู่หลานถึงอดีตนายพล” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  2. ข่าว “ควันร้าย ความตายในฤดูร้อน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ 3. ข่าว “สกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ผลงานข่าว “สกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท  โดยมีนางจงรักษ์  ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายฐิติพันธ์​ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล  ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก  ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

 

ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

 

ข่าวชมเชย ประจำปี 2561

 

ข่าวชมเชย ประจำปี 2561