เยี่ยม ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการ สมาคมฯ และนายเสด็จบุนนาค ผู้จัดการโครงการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้าเยี่ยม ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ เข้ารับการรักษาตัว เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ดร.สุรศักดิ์ ขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านที่แสดงความห่วงใย ซึ่งวันนี้แพทย์ได้ทำการรักษาและอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว