คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบัน ITD

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบัน ITD

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกผ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ดร.ปิยะพรเอี่ยมฐิติวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย)  รองผอ.(วิชาการ) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายวิมล ปั้นคง (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และ ร.ท พันธ์รบ ราชพงศา (ซ้าย) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในโอกาสที่เข้าแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อ 14 มีนาคม 2562