สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณวิชเลิศ งามขำ อดีตหัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ร่วมงานศพ: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณวิชเลิศ งามขำ อดีตหัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตหัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บิดาคุณวัสยศ งามขำ ประธานชมรมนักข่าวกองปราบปราม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.ที่ ศาลา 3 วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ น.ส.กรชนก รักษาเสรี อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมงาน