‘คณะกรรมการบริหาร “ซีเอเจ” เข้าเยี่ยมคารวะ “รัฐมนตรีแถลงข่าวฯ” สปป.ลาว

'คณะกรรมการบริหาร “ซีเอเจ” เข้าเยี่ยมคารวะ “รัฐมนตรีแถลงข่าวฯ” สปป.ลาว

ประธาน “ซีเอเจ” นำคณะกรรมการบริหารเข้าคารวะรมว.แถลวงข่าวฯ สปป.ลาว แสดงความขอบคุณสนับสนุนการจัดประชุมสำเร็จยิ่งใหญ่ ด้านทางการลาวชื่นชมบทบาทสื่ออาเซียนในการส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้นำคณะผู้แทนองค์กรสมาชิกสมาพันธ์ฯ จาก 8 ประเทศ จำนวน 18 คนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน(Confederation Board of Directors Meeting) ซึ่งสมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2562 เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว

โดยท่านบ่อแสงคำได้ชื่นชมความสำเร็จของการจัดการประชุมฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส (Lao Press in Foreign Languages) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในกรอบของซีเอเจ ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน แต่ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก้ไขความใจผิดไปสู่ประชาชนให้ได้มีความเข้าใจใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ท่านได้กล่าวถึง กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการซีเอเจ 2561  -2563 (CAJ Action Plan2018 - 2020) ซึ่งจัดร่วมกันโดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) และสมาคมนักข่าวลาว ภายใต้ชื่อ “CTJ – LJA Working Visit Program” เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ตรงกับปีส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว (Visit Lao Year) และปีท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Year) ว่าได้สร้างประโยชน์ให้แก่ สปป.ลาวเป็นอย่างมาก ในการประชาสัมพันธ์ภาคการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว และได้แสดงความหวังว่า ความร่วมมือสร้างสรรค์เช่นนี้จะได้เกิดขึ้นอีกในอนาคต     

ขณะที่ นายเทพชัย หย่อง ประธานซีเอเจ ได้แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ที่ได้ให้โอกาสผู้แทนของซีเอเจได้เข้าพบในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการจัดการประชุมกรรมการบริหารซีเอเจ ซึ่งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สปป.ลาว พร้อมที่จะรับหน้าที่ประธานซีเอเจในปี 2565 และไม่เพียงแต่ด้านสื่อมวลชนเท่านั้น ด้วยจุดเด่นเรื่องความสงบ และความมีเสถียรภาพ เชื่อว่าสปป.ลาวจะสามารถแสดงบทบาทนำในด้านอื่นๆ ในภูมิภาคได้เช่นกัน