สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เชิญประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เชิญประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World press freedom day) ซึ่งกำหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก” ที่องค์กรสื่อทั่วโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งหมายถึงการมีเสรีภาพของประชาชน

ปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงจัดประกวดสโลแกน ภายใต้หลักคิด "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" เพื่อนำสโลแกนดังกล่าวไปใช้รณรงค์ต่อไปในระยะยาว ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้เสรีภาพอย่างมีคุณภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคที่เทคโนโลยีเอื้อให้ทุกคนใช้ช่องทางการสื่อสารได้ง่ายดาย ทั้งการแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ส่งต่อ แชร์ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าทุกคนจะมีเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่เมื่อใช้เสรีภาพที่มีแล้วต้องพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบตามมาจากการใช้เสรีภาพนั้นทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการส่งต่อข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ข้อความที่สร้างความเกลียดชังและสร้างความขัดแย้งให้สังคม  

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถส่งสโลแกนเข้าประกวดได้คนละ 1 สโลแกน ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 และจะประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน โดยสโลแกนที่ชนะเลิศมี 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากสมาคมนักข่าวฯ


แบบฟอร์มลงทะเบียนส่งสโลแกนประกวด

https://forms.gle/YXQBkbZtB98sDbtj9

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส่งสโลแกนประกวด

https://forms.gle/YXQBkbZtB98sDbtj9