ประกาศผลประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง” เป็นสโลแกนชนะเลิศ

 

 

ประกาศผลประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง”

เป็นสโลแกนชนะเลิศ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ส่งสโลแกนเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 สโลแกน ภายใต้หลักคิด "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ" เพื่อนำสโลแกนดังกล่าวไปใช้รณรงค์ต่อไปในระยะยาว ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้เสรีภาพอย่างมีคุณภาพ และได้ปิดรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

ปรากฏว่ามีผู้ส่งสโลแกนเข้าประกวดจำนวน 44 สโลแกน และผ่านเข้ารอบตามเกณฑ์จำนวน 32 สโลแกน  จากการตัดสินของคณะกรรมการมีมติเลือกสโลแกน “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง” ของ นายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสโลแกนชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากสมาคมนักข่าวฯ

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว แม้ผลงานจะไม่ได้รับรางวัล แต่สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง คือสมาคมนักข่าวฯได้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายจากทุกสโลแกนที่ส่งประกวด ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือคาดหวังในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง

2 พฤษภาคม 2562