สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรับมอบ“น้ำยาฆ่าเชื้อนวัตกรรม Silver Nano”จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเทียมใจ ทองเมืองผู้จัดการสมาคมฯ และนายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมรับมอบ “น้ำยาฆ่าเชื้อนวัตกรรม Silver Nano” จากนายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่สมาคมฯ ต่อไป