สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยแสดงความห่วงใยการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภาคสนามและส่งกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย มีความเป็นห่วงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภาคสนาม ในการนำเสนอข่าวกรณีไฟไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟม และเม็ดพลาสติก ภายในซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางรุนแรง เนื่องจากแรงระเบิดทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีภายในโรงงาน สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ดังนั้นในการทำงานไม่ควรละเลยเรื่องความปลอดภัย จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอต้องมีความถูกต้องมากกว่าความเร็ว และเมื่อพบความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไขทันทีในทุกช่องทางที่ได้นำเสนอไปแล้ว

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน ขอเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ พึ่งระลึกเสมอว่าความปลอดภัยสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ขณะเดียวกันขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

5 กรกฎาคม 2564