6องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา“หยุดอ้างข่าวปลอม หยุด พรก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน”

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยหลังจากมีการประชุมร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน เตรียมจัดเวทีเสวนา “หยุดอ้างข่าวปลอม หยุด พรก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน”ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทางแอพพลิเคชั่นซูม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายสุทธิชัย หยุ่น (สื่อมวลชนอาวุโส) นายกิตติ สิงหาปัด (ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (ผู้ก่อตั้ง Cofact Thailand) นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร The Standard) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ) นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย) นายมงคล บางประภา (นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) และนายสุปัน รักเชื้อ (รักษาการเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) ดำเนินรายการโดย นายระวี ตะวันธรงค์ (นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/activityoftja/ เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย

#เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน #MediaFreedomIsOurFreedom
#6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociatio