รับสมัครผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง  “ผู้อำนวยการบริหาร” จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี
- การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- มีความสามารถและประสบการณ์ในงานบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
- มีความสามารถในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารในฐานะตัวแทนขององค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ค่าตอบแทน
- เงินเดือน ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- วาระการปฏิบัติงาน ๔ ปี ต่อวาระเมื่อผ่านการประเมิน

แสดงความประสงค์และส่งข้อมูลส่วนตัว เพื่อขอรับการสรรหาได้ที่ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ - ๙๒๐๘๐๓๐ หรือ
E-mail mongkonbkkp@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒