สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิต กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒๓.

สิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ บริจาค ๗ ครั้งขึ้นไป ได้รับสิทธิ ๑. ฟรีตรวจสุขภาพ ๑ ครั้ง/ปี ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, โรงพยาบาลจุฬาฯ,โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา ชลบุรี, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ ๒. กรณีนอนโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ลดค่าห้อง > ๕๐% ลดค่ายา ๕๐%