สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ พร้อมเดินหน้าโครงการการเรียนรู้ภาษาจีนของนักข่าวไทยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะเข้าหารือและรับประทานอาหารเย็นร่วมกับ นายกู้ หงชิง (Mr. Gu  HongXing) ผูัอำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ  ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่   ตามคำเชิญของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ  เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกัน

นายกู้เปิดเผยแนวคิดการบริหารงานศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพว่า  รู้สึกยินดีที่มารับตำแหน่งในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นเถลิงราชสมบัติ  อีกทั้งเป็นปีที่ประเทศไทยเน้นความสัมพันธ์อาเซียนในฐานะประธานอาเซียน

สำหรับกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ฯ นั้น  นายกู้กล่าวว่าจะเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้  เข้าใจในวัฒนธรรมของจีนผ่านงานเทศกาลต่าง ๆ  นอกเหนือจากตรุษจีนที่จัดเป็นประจำ  เนื่องจากเทศกาลของจีนมีความหลากหลาย  และผูกโยงกับประวัติศาสตร์และวรรณคดี

ในส่วนของความร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นั้น  นายกู้ยืนยันว่าจะสนับสนุนโครงการการเรียนรู้ภาษาจีนของนักข่าวไทยอย่างต่อเนื่อง  และพร้อมจะเปิดห้องเรียนพื้นฐานใหม่เมื่อมีความต้องการ  ขณะเดียวกันก็ขอความสนับสนุนสื่อมวลชนไทยช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศจีนฯ  ซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมอิงกับพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประเทศไทย