ตัวแทน ‘สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย’ พบปะหารือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ  ให้การต้อนรับนายณรรธราวุธ เมืองสุข และนายฤกษ์ อุปมัย ตัวแทนคณะทำงานจากสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย (DemAll) พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในสถานการณ์ปัจจุบัน บทบาทของนักข่าวพลเมือง และทำความเข้าใจภารกิจของทั้งสององค์กร ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย