สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ รุ่นที่ 1

นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อและกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันอังคารที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ VIE Hotel กรุงเทพ (บีทีเอสราชเทวี) สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมต้องมีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อ 3 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จนจบหลักสูตร และต้องชำระเงินค่าประกันคนละ 2,000 บาท (คืนให้ทันทีหลังจบการอบรม)  รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าลงทะเบียน มีล่ามแปลตลอดการอบรม

.

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในหลายมิติแง่มุม ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และในระดับภูมิภาค พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสวนากับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ อาทิ คุณ Michael Heath อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, ดร. Drew Weissman ผู้ร่วมคิดค้นเทคโนโลยีวัคซีน mRNA และปัจจุบันกำลังช่วยพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทย “ChulaCov19”, และเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ได้มีผลงานช่วยตำรวจไทยจับกุมบุคคลอันตรายในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง เป็นต้น 

.

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมผ่านโมเดล “เรียนรู้นอกห้องเรียน” ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกาผ่านอาหารภูมิภาคต่างๆของอเมริกา ร่วมเล่นเกม “Trivia night” และเฉลิมฉลอง “วันขอบคุณพระเจ้า” (Thanksgiving) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

.

การอบรมครั้งนี้ใช้หลักการ “Bubble and Seal” และ “Covid free setting” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยอัลกอฮออล์ แล้ว สมาคมฯยังจัดเตรียมห้องพักให้ห้องละ 1 คน พร้อมชุดตรวจ ATK ด้วยน้ำลาย คนละ 3 ชุด 

*เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมและท่านอื่นๆ สมาคมฯขอสงวนรับเฉพาะผู้เข้าอบรมที่รับวัคซีนครบแล้วเท่านั้น* 

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย

1. รับฟังการบรรยายและเสวนา

•          “นโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ ภายใต้ประธานาธิบดีไบเดน” โดย ท่านอุปทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมฟังการวิเคราะห์และมุมมองจากนักวิชาการไทย  

•          “เบื้องหลังการพัฒนาวัคซีนสู้โควิด-19” โดย Dr. Drew Weissman ผู้ร่วมประดิษฐ์เทคโนโลยีวัคซีน mRNA และหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนสัญชาติไทย ChulaCov19 

•          ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างไทยกับสหรัฐ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการแพทย์ ที่สื่อไทยควรรู้  

•          เจาะลึกลำดับขั้นตอน “วีซ่า” และ “กรีนการ์ด” และกระบวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยที่สนใจเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานไปสหรัฐอเมริกา 

2.ศึกษาดูงาน

•          เข้าชมห้องทดลองและศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาด ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)  

•          ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ณ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (JUSMAG)  

•          เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐ (CMR) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวงการการทูตไทย

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน  2564  หลังจากประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ 2,000บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร