เปิดลงทะเบียนสื่อฯเข้าอบรม “การรายงานข่าวเพื่อช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำ” 19-21 พ.ย.นี้

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน “การรายงานข่าวด้านหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม”  ในประเด็น “การรายงานข่าวเพื่อช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำ” จัดที่ ไมด้ารีสอร์ท อำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนจำนวน 15 คน  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ   สามารถรายงานข่าวโดยอธิบายถึงที่มาของปัญหาที่ผู้พ้นโทษต้องมากระทำความผิดซ้ำ เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน และเป็นส่วนสำคัญในการ “ลดการกระทำความผิดซ้ำ” นำไปสู่การสร้างค่านิยมหลักในสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรม 

โดยรูปแบบการอบรมจะจัดในรูปแบบ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การสนทนากลุ่ม และการฝึกปฏิบัติการจริง ซึ่งในการอบรมจะมีการให้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ จากนั้นจะมีการให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากผู้พ้นโทษ เพื่อให้มีข้อมูลรอบด้าน เช่น ทางเลือกหรือแนวทาง การตัดสินใจเพื่อการดำเนินชีวิตของผู้พ้นโทษ และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษอื่นที่มิใช่การจำคุก  และมีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้สื่อมวลชนได้ฝึกปฏิบัติการรายงานข่าว ที่คำนึงถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตามสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม วิทยากร สถานที่จัดการอบรม และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกำหนดมาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวด ทั้งผู้เข้าอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมในโครงการ  ดังนี้ 

  1. ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส หรือ บูสเตอร์โดส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ต้องไม่มีไข้หรืออาการป่วยใดใดก่อนการเดินทาง
  3. ทุกคนจะได้รับชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK จำนวน 3 ชุด เพื่อส่งผลตรวจล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง วันเดินทางและหลังการเข้าอบรม 
  4. จะมีมาตรการที่เป็นมาตรฐาน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส การรับประทานอาหาร การเดินทาง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้มงวดจนจบการอบรม

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2564 และจะประกาศผลการ สมัครวันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2564 (จำกัดจำนวน 15 คน)

[ลิงค์สำหรับลงทะเบียน]

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม นอกจากจะมีโอกาสในการอบรมแล้วยังจะได้ผลิตชิ้นงาน/งานข่าว ระหว่างการอบรม โดยทุกผลงานจะมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกและตัดสินจาก TIJ  เพื่อมอบเงินรางวัลสนับสนุน เป็นทุนนำไปผลิตผลงานข่าวสู่สสาธารณชน ภายหลังการอบรม โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงต่อไป