ประกาศรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ รุ่นที่ 1”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ รุ่นที่ 1”

วันอังคารที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ VIE Hotel กรุงเทพ

สนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร “อเมริกายุคไบเดน: สิ่งที่สื่อไทยควรรู้ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันอังคารที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ VIE Hotel กรุงเทพ  คณะกรรมการหลักสูตร ได้พิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนจำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม มีรายชื่อดังนี้ 

1.)กรุณพร เชษฐ์พยัคฆ์              The Matter

2.)กฤษฎาพงศ์ แววคล้ายหงส์    ประชามติ ตราด

3.)กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์      สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4.)จตุรงค์ แสงโชติกุล              สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

5.)จักรพันธ์ นาทันริ                    สยามรัฐ ขอนแก่น

6.)ชาญชัย ประทีปวัฒนะวงศ์     Nation TV  

7.)ชินภัทร จันทร์หล้าฟ้า             PPTV 

8.)ณัฐวัตร ลาพิงค์                     เดลินิวส์  เชียงราย

9.)ดารินทร์ หอวัฒนะกุล            ช่อง 8

10.)ธีรยุทธ ชุนหบดี                     The Nation

11.)นัฐชา กิจโมกข์                      ไทยรัฐทีวี

12.)พัทธนันท์ เอกนิพิตรพงศ์        WorkpointTODAY

13.) ไพศาล ฮาแว                        The Standard

14.)รัตนาพร เขม้นกิจ                  สำนักข่าวประชาไท

15.)วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น              อสมท.

16.)วัสยศ งามขำ                        บางกอกโพสต์

17.)แวนรูไอฮัน แวดอลอ              สงขลาทูเดย์

18.)สีวิกา ชูบุปผา                       ไทยรัฐออนไลน์

19.)สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์     สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

20.)อชัถยา ชื่นนิรันดร์                 บางกอกโพสต์ ภูเก็ต

            การอบรมครั้งนี้ใช้หลักการ “Bubble and Seal” และ “Covid free setting” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วม คณะทำงานและวิทยากรทุกคนได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
  2. ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยอัลกอฮออล์  
  3. สมาคมฯจัดเตรียมห้องพักให้ห้องละ 1 คน ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเข้าพักแล้ว จะต้องอยู่กับคณะตลอดเวลา ไม่สามารถออกจากโรงแรมไปทำภารกิจอื่นได้
  4. ต้องส่งผลตรวจหาเชื้อโควิดให้สมาคมฯ โดยหากตรวจด้วย ATK ผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือหากตรวจแบบ RT-PCR  ผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง และในวันอบรมต้องตรวจก่อนเข้าห้องอบรมอีก 1 ครั้ง (สมาคมฯจัดเตรียมชุดตรวจด้วยน้ำลายให้) 
  5. การเดินทางไปดูงานนอกสถานที่ มีพาหนะของสมาคมฯไปรับ-ส่งทั้งคณะ ตามหลัก sealed route ไม่จอดแวะที่ใด

ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ เป็นเงินจำนวน 2,000บาท บัญชี ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 073-2-11315-3 ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย