5องค์กรสื่อ ยื่นข้อเรียกร้องผ่านกสทช.ให้พิจารณาเยียวยาพนักงานได้รับผลกระทบจากการคืนทีวีดิจิตอล

5องค์กรสื่อ ยื่นข้อเรียกร้องผ่านกสทช.ให้พิจารณาเยียวยาพนักงานได้รับผลกระทบจากการคืนทีวีดิจิตอล


เมื่อเวลา 12.20 น. ตัวแทนศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) ภายใต้ 5 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  เข้ายื่นหนังสือกับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบวิชาชีพสื่ือมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ที่ 4/2562  

โดยภายหลังการรับหนังสือ เลขาธิการกสทช. ระบุว่าจะนำข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพไปนำเสนอในที่ประชุมอนุกรรมการเยียวยาฯ ที่เป็นประธานให้เป็นหนึ่งในข้อพิจารณา ซึ่งข้อเสนอในการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ก็ได้แสดงความห่วงใยตัั้งแต่ก่อน ม.44 ด้วยซ้ำ โดยขอให้ดูแลเยียวยาพนักงานที่จะได้รับผลกระทบ

 

 

 

ดาวโหลด จดหมาย