สมาคมนักข่าว “ไทย-ลาว” ประชุมออนไลน์สานสัมพันธ์-เดินหน้าความร่วมมือ

วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว เพื่อสานสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานและเดินหน้าความร่วมมือขององค์กรสื่อ 2 ประเทศ 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า เป็นโอกาสอันดีของสมาคมนักข่าว 2 ประเทศไทย ที่มีเทคโนโลยีในการสื่อสารท่ามกลางสถานการณ์โควิด และหวังว่าจะมีโอกาสพบปะกันไปตามปกติเมื่อสถานดีขึ้นและมีการเปิดประเทศไปมาหาสู่กันได้ พร้อมกับขอให้การพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นเกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

.ด้าน ท่านสะหวันคอน ราชมนตรี ประธานสมาคมนักข่าว สปปซ ลาว กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมว่า เป็นโอกาสดีที่ใช้เทคโนโลยีในการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ และมีความคิดถึงสมาคมนักข่าวของไทยเสมอ และหวังว่าจะได้เดินทางมาพบปะกันตามปกติเช่นกัน 

ขณะที่นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน(CAJ) ซึ่งร่วมประชุมด้วย กล่าวว่า CAJ ยินดีที่มีการประชุมทางไกล หวังว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมกันนี้ CJA ตั้งใจจะจะให้มีการประชุมออนไลน์ก่อนสิ้นปี เพื่อหารือองค์กรสื่อในอาเซียนเตรียมกิจกรรรมของปีหน้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นตัวแทนของ 2 สมาคมนักข่าวได้มีประชุมหารือทบทวนบันทึกความร่วมมือ พ.ศ. 2560-2564 (MOU) และงานสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชนในอนาคต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์โควิด ความคืบหน้าในการเปิดประเทศ เพื่อเตรียมการในการเดินทางพบปะกันในโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต

สำหรับตัวแทน 2 สมาคมนักข่าว และสมาพันธ์นักหนังสือพ์อาเซียนที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย 

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน

นายเทพชัย หย่อง ประธานฯ

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการฯ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ ผู้ประสานงาน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ

นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ

สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว 

ท่านสะหวันคอน ราชมนตรี ประธานสมาคมฯ

ท่านสุนทร คันทะวงศ์ รองประธาน

ท่านวรสัก ประวงเวียงคำ กรรมการคณะบริหาร 

ท่านทองวัน บุญบัวทอง หัวหน้าสำนักงาน

ท่านนางอาดีน่า มหาวงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ สขล.

ท่านลัดสะหมี ดวงสัจจะ เลขาธิการ