สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง”โควิด” ข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้ VS ข่าวที่สื่ออยากทำ วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 10.00-12.00 น.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าว นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจร่วม งานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ 16  ประจำปี 2564  หัวข้อ  “สื่อไทยในวิกฤติโควิด-19 เข้าใจ เรียนรู้ ปรับตัว”   ถ่ายทอดสดบนเพจ(facebook) ช่องยูทูป(youtube) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง "โควิด" ข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้ VS ข่าวที่สื่ออยากทำ  วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64  เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยากร

สารี อ๋องสมหวัง                     เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     ที่ปรึกษาโครงการ Media Alert TMF

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต                 ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค.

กนกพร  ประสิทธิ์ผล               ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

ผู้ดำเนินรายการ 

สุชาดา  นิ่มนวล                     ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี                      

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน การจัดการองค์ความรู้สื่อมวลชนในสถานการ์โควิด-19  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคตต่อไป  จึงขอเชิญท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้เนื้อหาได้ที่

ผ่านช่องทางเพจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/activityoftja

และช่องยูทูป สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://www.youtube.com/channel/UC1vpvZd9vI8OV2wA8bleYyg
อ่านเพิ่มเติมhttps://www.tja.or.th/view/news/1336246

อ่านเพิ่มเติม

https://www.tja.or.th/view/news/1336246