Data Journalism Camp Thailand

Data Journalism Camp Thailand นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.เอกพล เธียรถาวร ประธานชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย  ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช หัวหน้าทีมวิทยากรหลักสูตร Data Journalism  และปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ร่วมทีม Panama Papers  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสื่อมวลชนและ Developer ที่เข้าร่วมค่าย  Data Journalism Camp Thailand  ค่ายที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของทีม Developer และสื่อมวลชนมืออาชีพแถวหน้าของประเทศไทย เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ณ นครริมขอบฟ้ารีสอร์ท เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)