สมาคมนักข่าวนักหนังสือฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๔

 

ชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ  พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน  ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม  โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑๔  (ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๒)