สมาคมนักข่าวฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี นำร่องเปิด 2 คอร์ส เสริมทักษะสื่อมวลชน

 

สมาคมนักข่าวฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี นำร่องเปิด 2 คอร์ส เสริมทักษะสื่อมวลชน

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 30 พ.ค. 62 นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) นำคณะเข้าพบปะหารือกับกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ อาทิ นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ นายวัฒนะชัย ยะนินทร กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯ ซึ่งการพบปะหารือดังกล่าว มทร.ธัญบุรี มีความพร้อมในด้านวิชาการที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในภาวะที่อุตสาหกรรมสื่อได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี จึงนำเสนอหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการการเพิ่มทักษะ (Up skill) ให้มีมากขึ้น และการทบทวนทักษะ (Re skill) ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยเหมาะกับเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและต่อยอดในชีวิตต่อไป

นายจีรพงษ์ กล่าวอีกว่า จากการหารือสองฝ่ายเห็นตรงกันที่จะมีการอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนทั้งที่ยังทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมและกลุ่มที่ว่างงาน คาดว่าจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ใน 2 กิจกรรมนำร่อง คือ 1.เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งเรียนรู้การตลาดออนไลน์ ที่จะเป็นช่องทางในการขายสินค้าและคอนเทนต์ในมิติออนไลน์มากยิ่งขึ้น 2.จะมีการอบรมการทำอินโฟกราฟฟิก ซึ่งเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามทั้งสองกิจกรรม สมาคมนักข่าวฯ จะออกประกาศเพื่อรับสมัครผู้เข้าอบรมในลำดับต่อไป