ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 10

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 10

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ" รุ่นที่ 10  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน  2562  ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม จ.นครนายก จำนวน 30 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

กริช จิตตสำเริง

เนชั่น ทีวี

2

กัสกร ประดับมุข

PPTV HD 36

3

จิรปรียา อุปถัมภ์

วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106Mhz

4

เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5

ชยางกูร​ ภักดีพัฒนกุล

NEW18

6

ชลันลิน สีมาตย์

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

7

ชิน ชมดี

PPTV HD 36

8

ฐิติญา เกษกาญจน์

สถานีโทรทัศน์ MONO29

9

ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์

ช่อง 9 MCOTHD

10

ดรงค์ ฤทธิปัญญา

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360

11

ตั้งปณิธาน มั่นใจวงค์

The MATTER

12

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ

77 ข่าวเด็ด / BrickinfoTV.com

13

นันทวัณ หวังอุดมสุข

TV Asahi

14

ปาริชาติ บุญเอก

กรุงเทพธุรกิจ

15

ปิยะชาติ คงถิ่น

ไทยรัฐทีวี

16

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์

อนุสาร อ.ส.ท.

17

พรชัย  กองคำ

เวิร์คพอยท์

18

พัฒนชัย นงค์นวล

ไทยพีบีเอส

19

ภคนันท์ มุมาน

เนชั่น ทีวี

20

รสริน หนูตอ

ข่าวช่อง8

21

รัชกฤช ธนกิจกุลธร

นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

22

วรกร  เข็มทองวงศ์

สำนักข่าว thaiquote

23

วรรธิณี สีเคน

ไทยรัฐทีวี

24

วศินี พบูประภาพ

เวิร์คพอยท์

25

ศักรินทร์ สุทธิสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26

สุภัชชา อินทรฤทธิ์

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

27

สุวิมล จินะมูล

PPTV HD 36

28

อติชาติ เทียบเพชร

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360

29

อัจจิมาพร พิกุลทอง

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลฟรี ทีวี ทรูโฟร์ยู สเตชั่น

30

เอกลักษณ์  ไม่น้อย

ไทยรัฐ ออนไลน์