สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญสื่อ-ประชาชนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ จัดประกวดภาพถ่ายในโอกาส ‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’ (World Press Freedom Day) สามารถส่งผลงานได้ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป แบ่งประเภทเป็น 2 หัวข้อ ‘กว่าจะมาเป็นข่าว’ และ ‘อยากเห็นภาพนี้เป็นข่าว’ 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้มีมติจัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเมื่อปีที่แล้วสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน และปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งจากเพื่อนๆสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ 

สำหรับการประกวดประจำปี 2565 จะแบ่งเป็นสองประเภทเช่นเดิม คือสำหรับผู้ที่มีอาชีพสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีหัวข้อต่างกัน ได้แก่หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข่าว” สำหรับผลงานจากสื่อมวลชน และหัวข้อ “อยากเห็นภาพนี้เป็นข่าว” สำหรับผลงานจากประชาชนทั่วไป

สำหรับกติกาและวิธีการร่วมกิจกรรม สามารถอ่านดูอย่างละเอียดได้ในด้านล่าง

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นผู้ริเริ่มให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี มีสถานะเป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อ และย้ำเตือนรัฐบาลทั่วโลกให้เคารพและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก อันเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

รายละเอียด การประกวดภาพถ่าย 

เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2565

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) “ประเภทสื่อมวลชน” หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือทำงานในสังกัดสื่อมวลชน เช่น นักข่าวภาคสนาม ช่างภาพ นักข่าวประจำโต๊ะข่าวต่างๆ และบุคลากรในกองบรรณาธิการข่าว (2) “ประเภทประชาชนทั่วไป” หมายถึง นักศึกษาด้านสื่อมวลชน สื่อพลเมือง ผู้สนใจด้านการถ่ายภาพ ประชาชน ฯลฯ

หัวข้อสำหรับประเภทสื่อมวลชน: “กว่าจะมาเป็นข่าว”

ขอเชิญนำเสนอภาพการทำงานและโมเมนต์ต่างๆของสื่อมวลชน ที่แสดงถึงเบื้องหลังการทำงาน กว่าจะออกมาเป็นข่าวที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบกัน  

หัวข้อสำหรับประเภทประชาชนทั่วไป “อยากเห็นภาพนี้เป็นข่าว” 

บางครั้งสัดส่วนแอร์ไทม์ของสื่ออาจจะไม่ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่การอยู่อาศัย การใช้ชีวิตของประชาชน จึงขอเชิญส่งเสียงสะท้อนผ่านภาพถ่ายว่า เรื่องใดบ้างที่คุณอยากเห็นเป็นข่าว

ทั้งนี้ นอกจากภาพถ่ายแล้ว ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สามารถโพสต์คลิป TikTok ที่แสดงถึงเนื้อหาในหัวข้อข้างต้นได้เช่นกัน 

รางวัลประเภทสื่อมวลชน

ชนะเลิศ: 10,000 บาท

รองชนะเลิศ: 5,000 บาท

รองชนะเลิศ: 5,000 บาท

ชมเชย: 2,500 บาท

Popular vote:  5,000 บาท 

รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ: 10,000 บาท

รองชนะเลิศ: 5,000 บาท

ชมเชย: 2,500 บาท

กติกา:

1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2. ต้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ Facebook, Twitter, Instagram โดยปรับการตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)

3. ห้ามตัดต่อหรือแก้ไขรูปจนกระทบต่อข้อเท็จจริง

4.โพสต์ที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสื่อมวลชนต้องติดแฮชแท็ก

#กว่าจะมาเป็นข่าว #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2022

5. โพสต์ที่ส่งเข้าประกวดในประเภทประชาชนต้องติดแฮชแท็ก

#อยากเห็นภาพนี้เป็นข่าว #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2022

6. ผู้สนใจประกวด สามารถโพสต์ภาพเพื่อส่งเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 รูป 

ผู้สนใจทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทาง www.tja.or.th